Študenta se pogovarjata

Pozdravljeni! Smo ekipa Sollertia.

Pozdravljeni! Smo digitalna agencija Avada.

Spodbujamo prečne digitalne spretnosti

Ustvarjamo vrhunske digitalne izdelke

Smo konzorcij petih partnerjev, ki prihajajo z različnih koncev Evropske unije. Konzorcij koordinira Univerza v Malagi, njegov namen pa je usposabljanje na področju digitalnih spretnosti v visokem šolstvu.

Spodbujanje prečnih digitalnih kompetenc v visokem šolstvu

Namen tega projekta je spodbujati posodabljanje naprednih digitalnih spretnosti državljanov na splošno, zlasti pa visokošolskih študentov, ter tako olajšati prilagajanje trgu dela, ki se neprestano razvija (delo in vseživljenjsko učenje).

Konzorcij sestavljajo priznane evropske univerze

V ekipi Sollertia delamo na projektu “Spodbujanje prečnih digitalnih kompetenc v visokem šolstvu” (ang. Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education, FTDCHE)

Napredno
digitalne spretnosti

V projektu FTDCHE se osredotočamo na šest pomembnejših specifičnih kompetenc iz Okvirja digitalnih kompetenc za državljane (DigComp v2.2). Izkušnje segajo od osnovne ravni pa do srednje in napredne.

Informacijska in podatkovna pismenost

1. Brskanje, iskanje, filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.
2. Upravljanje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.

Komuniciranje in sodelovanje

3. Sodelovanje prek digitalnih tehnologij.

Ustvarjanje digitalnih vsebin

4. Izdelava digitalnih vsebin.

Varnost

5. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti.

Reševanje težav

Reševanje tehničnih težav.

Komu je projekt namenjen?

Naši nedavni projekti

FTDCHE ponjuja pedagogom splošni učni načrt in metodološki priročnik o digitalnih kompetencah, ki je prilagojen posodobljeni strategiji poučevanja (ang. Learning Design).

V okviru projekta FTDCHE bodo študenti imeli na razpolago sistem za upravljanje učenja (ang. Learning Management System, LMS), imenovan Sollertia, s katerim bodo razvijali svoje digitalne kompetence na srednji oziroma napredni ravni.

Študentom

Visokošolskim študentom, ki potrebujejo višjo stopnjo digitalnih spretnosti, prilagojenih zahtevam trga dela.

Naši nedavni projekti

Strokovnjakom

Usposobljenim strokovnjakom, ki morajo s stalnim usposabljanjem svoje veščine prilagoditi novim tehnikam in orodjem IKT.

Naši nedavni projekti

MSP-jem

Podjetjem, zlasti MSP-jem, ki imajo težave pri zaposlovanju usposobljenega kadra in poznajo svoje tehnološke potrebe.

Naši nedavni projekti