Naši nedavni projekti

Rezultati

Naši nedavni projekti

Naš namen je študente opremiti z digitalnimi spretnostmi in IKT znanji ter s tem prispevati k digitalni preobrazbi. Z učnim načrtom in metodološkim priročnikom bomo pripomogli k razvoju digitalne pedagogike in s tem olajšali prehod v digitalno izobraževanje v visokem šolstvu. Gradiva in videi omogočajo razvoj prečnih digitalnih spretnosti in kompetenc vse do naprednih ravni, kar je v skladu z evropskim Okvirjem digitalnih kompetenc DigiComp.

Učni načrt, usmerjen v prečne digitalne kompetence v visokem šolstvu. V skladu z Okvirjem digitalnih kompetenc DigiComp bo poudarek na 3., 4., in 5. ravni, torej srednji in napredni ravni v kontekstu visokega šolstva.

Metodološki priročnik za spodbujanje visokošolskih učiteljev k vključevanju digitalnih kompetenc v svoje načrte poučevanja in vrednotenja ter za ozaveščanje študentov, diplomantov in strokovnjakov o pomenu vseživljenjskega učenja v njihovi karieri.

Prosto dostopno pedagoško gradivo za visokošolske učitelje in vodje usposabljanja, ki želijo izboljšati spretnosti svojih študentov oziroma zaposlenih, ter za študente, ki želijo razvijati svoje spretnosti.

Prosto dostopne avdiovizualne vsebine v podporo pedagoškemu gradivu. Gre predvsem za vsebine praktične narave, ki olajšajo učenje osebam z okvarami sluha in vida.

Sollertia, sistem za upravljanje učenja (ang. Learning Management System, LMS), ki se odziva na učne rezultate, tako da ima vsak uporabnik osebno učno izkušnjo, okrepljeno z elementi igranja kot pedagoško strategijo.

Izvajanje poglobljenih predmetov s področja digitalnih kompetenc na partnerskih institucijah kot primer ponovne uporabe gradiv z uradnim priznavanjem kreditnih točk po ECTS.