Naši nedavni projekti

Rezultati

Naši nedavni projekti

Naš namen je študente opremiti z digitalnimi spretnostmi in jih izuriti v strokovnjake za IKT ter tako prispevati k digitalni preobrazbi. Z učnim načrtom in metodološkim priročnikom bomo pripomogli k razvoju digitalne pedagogike in s tem olajšali prehod v digitalno izobraževanje v visokem šolstvu. Gradiva in videi omogočajo razvoj prečnih digitalnih spretnosti in kompetenc vse do naprednih ravni, kar je v skladu z evropskim Okvirjem digitalnih kompetenc za državljane.

Učni načrt, usmerjen v prečne digitalne kompetence v visokem šolstvu. V skladu z Okvirjem digitalnih kompetenc bo poudarek na 3., 4., in 5. ravni, torej srednji in napredni ravni v kontekstu visokega šolstva.

Metodološki priročnik, s katerim bomo visokošolske učitelje spodbudili, da digitalne kompetence vključijo v svoje načrte poučevanja in vrednotenja. Hkrati bomo študente, diplomante in strokovnjake ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja v njihovi karieri.

Prosto dostopno pedagoško gradivo za visokošolske učitelje in vodje usposabljanja, ki želijo izboljšati spretnosti svojih študentov oziroma zaposlenih, ter za študente, ki želijo razvijati svoje spretnosti.

Prosto dostopne avdiovizualne vsebine v podporo pedagoškemu gradivu. Gre predvsem za vsebine praktične narave, ki olajšajo učenje osebam z okvarami sluha in vida.

Sollertia, sistem za upravljanje učenja (ang. Learning Management System, LMS), ki je odziven in daje poseben poudarek učnim rezultatom. Tako ima vsak uporabnik osebno učno izkušnjo,

Izvajanje poglobljenih predmetov s področja digitalnih kompetenc na partnerskih institucijah kot primer ponovne uporabe gradiv z uradnim priznavanjem kreditnih točk po ECTS.