FTDCHE / Sollertia

Naši nedavni projekti

Naši nedavni projekti

S tehnološkim razvojem se spreminja tudi delovno okolje, zaradi česar se potrebe po digitalnih kompetencah nenehno razvijajo. Ta projekt je z uporabo naprednega sistema za upravljanje učenja (ang. Learning Management System, LMS) usmerjen v to, da študente in diplomante visokošolskih programov opremimo z naprednimi in prečnimi digitalnimi kompetencami ter jih izurimo v strokovnjake za IKT, ki bodo kos obstoječemu povpraševanju. Poleg tega bodo učitelji dobili ogrodje, s pomočjo katerega bodo digitalne kompetence vključili v svoje učne načrte in jih ovrednotili.

V projektu se osredotočamo na šest pomembnejših specifičnih kompetenc iz Okvirja digitalnih kompetenc za državljane  (DigComp 2.2):

1.1. Brskanje, iskanje, filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin,
na primer pozicioniranje in digitalno trženje.

1.3. Upravljanje podatkov, informacij in digitalnih vsebin,
na primer shranjevanje v javnih in zasebnih oblakih.

2.4. Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij,
na primer sistemov za upravljanje vsebin.

3.1. Razvoj digitalnih vsebin,
na primer lastniških in odprtokodnih orodij.

4.2. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti,
na primer elektronski podpisi, spletno ribarjenje in izsiljevalska programska oprema.

5.1. Reševanje tehničnih težav,
na primer s 3D-tiskalniki.

Kaj je DigComp 2.2?

Naši nedavni projekti

Vir: DigComp

Okvir digitalnih kompetenc za državljane, znan tudi kot DigComp, ponuja skupni jezik za opredelitev in opis ključnih področij digitalnih kompetenc.

… samozavestna, kritična in odgovorna uporaba digitalnih tehnologij za učenje, delo in udejstvovanje v družbi. Opredeljena je kot kombinacija znanj, spretnosti in odnosov.” (Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018).

Področja Okvirja digitalnih kompetenc za državljane

V Okvirju digitalnih kompetenc je prepoznanih 21 ključnih elementov digitalnih kompetenc na 5 področjih (glej sliko). Opisanih je tudi osem ravni doseganja kompetenc, primeri znanj, spretnosti in odnosov ter primeri uporabe v kontekstu izobraževanja in zaposlovanja.