Univerza POLITEHNICA v Bukarešti

Univerza POLITEHNICA v Bukarešti (UPB) je bila ustanovljena leta 1818 in je najstarejša inženirska šola v Romuniji. Cilj UPB je usposobiti strokovnjake tehničnih ved, ki znajo s svojim tehničnim, znanstvenim in kulturnim znanjem podpreti tehnološki in gospodarski napredek na več področjih, kot so informacijska tehnologija, avtomatizacija, elektrotehnika, inženirstvo materialov itd. Namen Univerze POLITEHNICA v Bukarešti je ustvariti okolje, kjer se izobraževanje, raziskave in inovacije prepletajo in prispevajo k razvijajoči se družbi in gospodarstvu. UPB spodbuja sodobne izobraževalne tehnike, prilagojene evropskim in mednarodnim potrebam, s pomočjo katerih se bodo inženirji znali prilagajati novim tehnologijam v nenehno razvijajoči se družbi in gospodarstvu. Diplomante UPB spodbujamo, da svoje delo usmerijo v ustvarjanje trajnostne družbe, ki se stalno izboljšuje. Na Univerzo POLITEHNICA v Bukarešti je vpisanih več kot 25.000 študentov, akademsko osebje pa šteje več kot 1.650 oseb. Ti študenti in zaposleni so porazdeljeni med 15 fakultet, ki tvorijo Univerzo. Fakultete so razdeljene na 57 oddelkov, ki uporabljajo 38 raziskovalnih centrov, 6 interdisciplinarnih platform za raziskovalno usposabljanje in 9 večuporabniških raziskovalnih baz (MURD).

Pedagoška in raziskovalna dejavnost UPB kot visokošolske ustanove namenja poseben poudarek podatkovni znanosti, umetni inteligenci in virtualni resničnosti. Pedagoške izkušnje zaposlenih pomembno prispevajo k temu projektu, ki je usmerjen v razvoj inovativnih izobraževalnih gradiv. V tej ustanovi se usposabljajo bodoči inženirji, ki se bodo pri raziskovanju in delu ukvarjali z nastajajočimi tehnologijami podatkovne znanosti, umetne inteligence in virtualne resničnosti. UPB ima tudi veliko izkušenj z razvojem spletnih sodelovalnih učnih rešitev, usmerjenih predvsem v tehnično izobraževanje. S strokovnim znanjem in izkušnjami pri gradnji spletnih izobraževalnih skupnosti, podkrepljenimi z mešanico spletnih dogodkov, dogodkov v živo ter nagrad, bomo ustvarili trajnostno, aktivno spletno učno skupnost, ki bo svojim udeležencem ponujala dragocene izkušnje in prispevala k njihovemu ugledu. Fakulteta za avtomatsko krmiljenje in računalništvo ima tudi veliko praktičnih izkušenj in raziskovalnih objav na področju digitalnih značk in igrifikacije, kar bo še dodatno pripomoglo k vrhunskemu oblikovanju in razvoju sloja angažiranosti in ugleda uporabnikov predlagane spletne skupnosti.