Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem je mlada in živahna institucija, sposobna prilagajanja in aktivnega vključevanja v okolje, ki postaja vse bolj odprto za eksperimentiranje in inovacije. S svojim delovanjem nenehno išče nove možnosti sodelovanja in delovanja v podjetniških procesih. Z znanstveno odličnostjo in ugodno lego na jadranski obali si Univerza na Primorskem prizadeva pritegniti vrhunske talente in zgraditi raziskovalno okolje, v katerem lahko drzne nove ideje preživijo, dozorijo in uresničijo svoj polni potencial.

Trenutno je na univerzi vpisanih okoli šest tisoč študentov, od tega 20 % iz tujine. V zadnjih letih je univerza sodelovala v več projektih Erasmus+, namenjenih poučevanju digitalnih veščin, s poudarkom na tehnikah podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja. Univerza si dejavno prizadeva poučevati prečne digitalne spretnosti in ponujati praktično usposabljanje, da bi izboljšala možnosti študentov v sodobni digitalni dobi.