Univerza v Malagi

Univerza v Malagi (UMA) ima ugodno geografsko lego, slovi pa po visoko usposobljenem učnem in raziskovalnem osebju. Skupaj z Univerzo v Sevilli tvori kampus mednarodne odličnosti Andalucía Tech, ki deluje na vodilnih področjih raziskav in prenosa znanja ter vzdržuje strateške povezave z več kot 150 podjetji.

Trenutno je na univerzi vpisanih okrog štirideset tisoč študentov, za katere je UMA zadolžena, da jih bo razvila v strokovnjake, po kakršnih je povpraševanje v 21. stoletju. S pred kratkim sprejetim celostnim načrtom za poučevanje za leto 2022 je olajšano učenje s pridobivanjem prečnih digitalnih spretnosti in z usposabljanji, s čimer bodo študenti izboljšali svojo zaposljivost ter krepili inovativnost in podjetniški duh.