Sprekende studenten

Hallo! Wij zijn het Sollertia team.

Hallo! Wij zijn Avada Digital Agency.

Wij stimuleren transversale digitale vaardigheden

Wij creëren verbazingwekende digitale producten

Wij zijn een consortium van vijf partners uit de hele EU, gecoördineerd door de Universiteit van Malaga, om digitale vaardigheden in het hoger onderwijs te trainen.

Bevordering van transversale digitale vaardigheden in het hoger onderwijs

Dit project wil de actualisering van geavanceerde digitale vaardigheden van burgers in het algemeen en van studenten in het hoger onderwijs in het bijzonder, bevorderen, om zo de aanpassing aan een arbeidsmarkt in voortdurende evolutie te vergemakkelijken (Werk & Levenslang Leren).

Het consortium bestaat uit gereputeerde Europese universiteiten

Wij zijn het Sollertia team, werkzaam in het project «Bevordering van transversale digitale vaardigheden in het hogeronderwijs» (FTDCHE)

Geavanceerd
Digitale vaardigheden

FTDCHE richt zich op de zes meer relevante specifieke competenties uit DigComp v2.2. De ervaringen gaan van basis naar intermediair en gevorderd.

Informatie- en gegevensvaardigheden

1. Bladeren, zoeken, filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud.
2. Beheren van gegevens, informatie en digitale inhoud.

Communicatie en samenwerking

3. Samenwerken via digitale technologieën.

Creatie van digitale inhoud

4. Ontwikkeling van digitale inhoud.

Veiligheid

5. Bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Problemen oplossen

Technische problemen oplossen

Voor wie is het?

Onze recente projecten

FTDCHE biedt onderwijzers een algemeen leerplan en een methodologische gids over digitale competenties, aangepast aan een geactualiseerde onderwijsstrategie (Learning Design).

FTDCHE voorziet studenten van een LMS (Learning Management System), genaamd Sollertia, als middel om Digitale Competenties op gemiddeld/gevorderd niveau te leren.

Studenten

Studenten in het hoger onderwijs die meer digitale vaardigheden nodig hebben, aangepast aan de eisen van de arbeidsmarkt.

Onze recente projecten

Professionelen

Gekwalificeerde professionelen die voortdurend moeten worden bijgeschoold om hun vaardigheden aan te passen aan nieuwe ICT-technieken en -instrumenten.

Onze recente projecten

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s)

Bedrijven, en vooral KMO’s, die problemen hebben om gekwalificeerd personeel met kennis van hun technologische behoeften aan te werven.

Onze recente projecten