Naši nedavni projekti

Partnerji

Konzorcij FTDCHE sestavljajo:
  • Univerza v Malagi, Španija (koordinator).

  • Univerza POLITEHNICA v Bukarešti, Romunija.

  • Univerza na Primorskem, Slovenija.

  • Univerza Leuven-Limburg, Belgija.

  • Šiaulių valstybinė kolegija, Litva.

Naši nedavni projekti

Z bogatimi izkušnjami iz evropskih projektov

Naši nedavni projekti

V eni sami državi je težko najti ustanove s priznanimi izkušnjami na toliko različnih področjih, kakršne imajo partnerji, vključeni v ta projekt. Kompleksne vodstvene veščine, med katere spadajo oblikovanje mednarodnega učnega načrta, prilagojenega evropskemu trgu dela, razvoj metodologij, ki se lahko uporabijo v priročnikih za poučevanje, razvoj posebnih učnih gradiv in vodenje sistemov za upravljanje učenja, so tako raznolike, da bi jih ena sama ustanova in celo ena sama država težko obvladala ter pri tem bila uspešna, tako kot to zahteva tovrsten vseevropski projekt.

Zato konzorcij FTDCHE sestavlja pet partnerjev z bogatimi izkušnjami iz uspešnih evropskih projektov na področju digitalizacije, e-učenja in digitalnih spretnosti ter raznolikimi referencami pri zagotavljanju kakovostnega poučevanja.

Naši nedavni projekti

Po vsej Evropi

Evropa je talilni lonec kultur z veliko različnimi jeziki, tradicijami in običaji, zaradi česar je še posebej zanimiva. Mešanje in vzajemno plemenitenje teh kultur sta bili temeljnega pomena pri razvoju Evropske unije kot sodobne in dinamične institucije.

Konzorcij FTDCHE sestavlja pet visokošolskih ustanov, razporejenih po vsej Evropi. To nam omogoča širši vpogled v potrebe celotne Evropske unije na področju digitalnih kompetenc na trgu dela, tako na ravni državnih uprav kot zasebnih ustanov.

Za več informacij o članicah konzorcija FTDCHE kliknite na spodnje logotipe.