Prvi delovni sklop konzorcija FTDCHE se je zaključil. Rezultat sklopa je učni načrt, v katerem je pet učnih priročnikov, po eden za vsako področje kompetenc iz okvira DigComp, ki zajemajo 21 glavnih kompetenc. Učni načrt lahko prenesete prek platforme Open Science Framework (OSF), na voljo pa je v šestih jezikih: španščini, nizozemščini, romunščini, litovščini in slovenščini ter mednarodni angleščini.

Z učnim načrtom naslavljamo potrebe visokošolskih učiteljev in drugih vodij usposabljanj, temelji pa na analizi potreb v sodelujočih državah. Za pedagoške delavce, ki jih to področje zanima, je na platformi OSF na voljo tudi kratko poročilo o trenutnem stanju na področju povpraševanja po digitalnih kompetencah v Španiji, Belgiji, Romuniji, Litvi in Sloveniji z vidika malih in srednjih podjetij (MSP-jev) ter javne uprave. Opravljena analiza v omenjenih državah je učnemu načrtu dodala prečno perspektivo s poudarkom na multidisciplijarnih okoljih. Hkrati upošteva tudi potrebe tistih subjektov, ki želijo sprejemati pedagoške ukrepe, namenjene spodbujanju naprednih digitalnih spretnosti.

Učni načrt, ki temelji na v učenje usmerjeni metodologiji, poudarja potrebe študentov in njihov učni proces. Pri tem posebno pozornost namenjamo akademski uspešnosti. Pri v učenje usmerjenem učnem načrtu se poudarjata dve ključni točki: usklajenost s profilom in okoljem študenta ter povečevanje zanimanje za obravnavane teme tako, da se izogibamo nepotrebnim zapletenim vidikom določene snovi. Poleg tega je v učnih priročnikih v skladu z evropskim visokošolskim prostorom (EHEA) poseben poudarek na učnih izidih.