Onze recente projecten

Resultaten

Onze recente projecten

Onze resultaten hebben als doel digitale vaardigheden te ontwikkelen en studenten voor te bereiden op ICT, om zo de digitale transformatie aan te pakken. Een curriculum en een methodologische gids dragen bij tot een digitale pedagogie als een manier om de overgang naar digitaal onderwijs in het hoger onderwijs in goede banen te leiden. Het materiaal en de video’s maken de ontwikkeling mogelijk van transversale digitale vaardigheden en competenties tot op gevorderd niveau en dit alles in het Europese kader van digitale competenties, DigComp.

Curriculumgericht naar transversale digitale competenties in het hoger onderwijs. Volgens het DigComp-rapport zal dit zich richten op de niveaus 3 tot 5, d.w.z. gemiddeld tot gevorderd in de context van het hoger onderwijs.

Methodologische gids om docenten in het hoger onderwijs te motiveren om digitale competenties in hun onderwijs- en evaluatieplannen te integreren en studenten, afgestudeerden of professionelen bewust te maken van het belang van continu leren in hun loopbaan.

Open pedagogisch materiaal voor docenten in het hoger onderwijs, opleidingsmanagers en studetnen die hun vaardigheden of die van hun studeten of werknemers moeten vergroten.

Open audiovisuele inhoud ter ondersteuning van pedagogisch materiaal. Ze zijn vooral praktisch en vergemakkelijken het leren van mensen met een auditieve of visuele handicap.

Sollertia, een responsief LMS (Learning Management System) met speciale aandacht voor leerresultaten, zodat elke gebruiker een persoonlijke leerervaring heeft die wordt versterkt door gamification-elementen als pedagogische strategie.

Implementatie van specialisatiecursussen in digitale competenties in partnerinstellingen als voorbeeld van het gebruik van het voorgaande materiaal met officiële erkenning van ECTS.