Srečanje mednarodnih partnerjev projekta FTDCHE – Spodbujanje prečnih digitalnih kompetenc v visokem šolstvu (Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education) v okviru programa Erasmus+ je potekalo 28. novembra 2023 na Univerzi v Malagi (Španija). Na Fakulteti za inženirstvo in računalništvo so se tako srečali raziskovalci Univerze uporabnih znanosti Leuven-Limburg (Belgija), Univerze na Primorskem (Slovenija), Univerze POLITEHNICA v Bukarešti (Romunija) in Državne univerze uporabnih znanosti Šiaulių (Litva). To je drugo srečanje članov projekta v živo, odkar je projekt FTDCHE decembra lani začel svojo pot.

Projekt FTDCHE je namenjen vzpostavitvi napredne platforme za usposabljanje na področju digitalnih spretnosti v visokem šolstvu po imenu Sollertia. Ob tej priložnosti so partnerji razpravljali o pomembnih vidikih, povezanih s promocijo projekta prek spletne strani in zlasti prek sistema za upravljanje učenja Sollertia. Ta že vsebuje vzorec vsebine za vsakega od petih modulov, ki so njegov sestavni del. Prve naloge so na voljo brez predhodne prijave, v njih pa je podan splošen oris, ki bo upoštevan pri preostalih 11 temah.

Partnerji so vzpostavili tudi mehanizme za nadzor kakovosti prevodov v uradne jezike posameznih držav članic, da bi olajšali dostop do vsebin študentom, ki ne obvladajo angleškega jezika. Sollertia je torej platforma, ki združuje vsebine v jezikih vseh partnerjev in na kateri so v celoti prevedena tako študijska gradiva kot tudi testi, namenjeni ocenjevanju in samoocenjevanju.

Partnerji so obravnavali tudi možnosti uvedbe uradnega predmeta na posameznih ustanovah partnerjev z akademsko-administrativnega vidika. Končni cilj je študentom omogočiti, da pridobijo uradno akreditacijo digitalnih kompetenc, ki jih bodo razvili prek Sollertie (in bo obsegala 10 ECTS). Po prvotnem predlogu naj bi študijski predmet izvedli v spomladanskem semestru leta 2025.

Partnerji so se še dogovorili, da bo naslednje transnacionalno projektno srečanje aprila 2024 v Hasseltu v Belgiji pod okriljem kolegov z Univerze uporabnih znanosti Leuven-Limburg (UCLL).