2023 m. lapkričio 28 d. Malagos universitete (Ispanija) įvyko Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „FTDCHE – Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education“ partnerių susitikimas. Universiteto inžinerijos ir informatikos mokykloje organizuotame susitikime dalyvavo atstovai iš Limburgo taikomųjų mokslų universiteto (Belgija), Primorskos universiteto (Slovėnija), Bukarešto politechnikos universiteto (Rumunija) ir Šiaulių valstybinės kolegijos (Lietuva). Tai antrasis projekto narių susitikimas akis į akį nuo „FTDCHE“ projekto pradžios.

„FTDCHE“ projektas skirtas sukurti pažangią platformą, skirtą skaitmeninių įgūdžių mokymui aukštajame moksle: Sollertia. Šia proga partneriai aptarė svarbius su projekto sklaida susijusius aspektus, ypatingai per Sollertia mokymosi valdymo sistemą, kurioje jau yra kiekvieno iš penkių integruotų kursų turinio pavyzdys. Pirmąsias pamokas galima pereiti be išankstinės registracijos ir susipažinti su kurso metodiką, kuri bus taikoma ir likusiems 11 temų.

Taip pat partneriai sukūrė vertimų kokybės kontrolės mechanizmus, kad sukurti kursai būtų prieinami anglų kalbos nemokantiems studentams. Šia prasme Sollertia yra platforma, visiškai integruota su kiekviena partnerių kalba, kurioje tiek studijų turinys, tiek vertinimo ir įsivertinimo testai yra visiškai išversti.

Susitikimo metu buvo aptartos oficialaus kurso dėstymo galimybės kiekvieno partnerio akademiniu-administraciniu požiūriu. Galutinis tikslas – suteikti studentams galimybę gauti oficialią skaitmeninių kompetencijų, dėstomų per Sollertia, akreditaciją (atitinka 10 ECTS). Pirminis pasiūlymas – kursą surengti 2025 m. pavasario semestre.

Galiausiai partneriai susitarė kitą projekto susitikimą surengti 2024 m. balandžio mėn. UCLL Taikomųjų mokslų universitete, Haselte (Belgija).