Universiteit Politehnica van Boekarest

De Universiteit Politehnica van Boekarest (UPB) begon haar activiteiten in 1818 en is de oudste technische school in Roemenië. De UPB heeft tot doel technische specialisten op te leiden die in staat zijn hun technische, wetenschappelijke en culturele kennis toe te passen ter ondersteuning van de technologische en economische vooruitgang op verschillende gebieden, zoals IT, automatisering, elektrotechniek, materiaaltechnologie enz. Het doel van de Universiteit Politehnica van Boekarest is het creëren van een omgeving waarin onderwijs, onderzoek en innovatie samengaan om een zich ontwikkelende maatschappij en economie te ondersteunen. UPB bevordert moderne onderwijstechnieken, aangepast aan de Europese en internationale behoeften, en bereidt ingenieurs voor die in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe technologieën in een voortdurend evoluerende maatschappij en economie. Afgestudeerden van de UPB worden aangemoedigd om hun werk te richten op het creëren van een duurzame en gestaag verbeterende samenleving. De Universiteit Politehnica van Boekarest telt meer dan 25000 studenten en meer dan 1650 mensen die het academisch personeel vormen. Deze aantallen zijn verdeeld over de 15 faculteiten die de universiteit telt. De faculteiten zijn verdeeld over 57 departementen, die gebruik maken van 38 onderzoekscentra, 6 interdisciplinaire onderzoeks-opleidingsplatforms en 9 Multiple Users Research Databases (MURD).

UPB heeft als instelling voor hoger onderwijs een specifieke onderwijs- en onderzoeksfocus op Data Science, AI en Virtual Reality onderwerpen. Haar onderwijservaring is van grote waarde voor dit project dat zich richt op de ontwikkeling van innovatief onderwijsmateriaal. Deze instelling leidt toekomstige ingenieurs op die met de opkomende Data Science, AI en Virtual Reality-technologieën zullen omgaan in onderzoeksthema’s of werkgelegenheid. UPB heeft ook aanzienlijke ervaring in het ontwikkelen van online collaboratieve leeroplossingen gericht op technisch onderwijs. Deze expertise in het bouwen van online onderwijsgemeenschappen, ondersteund door een mix van online en offline evenementen en beloningen, zal worden gebruikt om een duurzame, actieve online leergemeenschap te creëren die waardevolle ervaringen en reputatie genereert voor haar deelnemers. De Faculteit Automatische Controle & Computerwetenschappen heeft ook aanzienlijke praktijkervaring en onderzoekspublicaties over digitale badges en over gamificatie, ter ondersteuning van een top-level ontwerp en ontwikkeling van de gebruikersbetrokkenheids- en reputatielaag van de voorgestelde online gemeenschap.