Universitea din Malaga

Privilegiată în locația sa geografică, Universitatea din Malaga (UMA) este renumită pentru personalul său didactic și de cercetare înalt calificat. Împreună cu Universitatea din Sevilla, alcătuiesc Campusul de Excelență Internațională, „Andalucía Tech”, care lucrează în domenii de vârf ale cercetării și transferului de cunoștințe și menține alianțe strategice cu peste 150 de companii.

În prezent, aproximativ patruzeci de mii de studenți sunt înscriși la Universitate, încredințându-se în UMA pentru a-i ajuta să devină profesioniștii pe care le cere secolul XXI. În special, recent aprobat Planul cuprinzător pentru predare, 2022, facilitează învățarea prin dobândirea de competențe digitale transversale și de formare pentru a îmbunătăți capacitatea de angajare, inovarea și antreprenoriatul.