Hogeschool Leuven-Limburg

Wij zijn een hogeschool die een unieke kans biedt om de status quo in vraag te stellen en ruimte te maken voor innovatie. Wij streven naar een maximale interactie tussen onderzoek en onderwijs en nemen de doelstellingen en het welzijn van onze studenten ter harte en maken van hun toekomst onze missie. UCLL is een kwaliteitsgerichte instelling die hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap aanbiedt.

Een verenigende filosofie: ‘Moving Minds’ betekent het motiveren en verbinden van een grote verscheidenheid aan mensen zodat ideeën worden gedeeld, tot leven komen en positieve verandering veroorzaken. Onze reikwijdte overstijgt grenzen, onze geesten stellen de status quo ter discussie en onze focus ligt op het verschil dat samenwerken en anderen inspireren kan maken. Moving minds hebben een authentieke stem die zichzelf en anderen kracht geeft. Onze onderwijsfilosofie, toegepast onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap vormen een krachtige en creatieve symbiose, gevormd door onze studenten, onze medewerkers, werkgevers en de samenleving. Samenwerken betekent ook een internationale visie en een sterke betrokkenheid bij regionale (EU-)ontwikkelingen.