FTDCHE / Sollertia

Proiectele noastre recente

Proiectele noastre recente

Evoluția tehnologică modifică peisajul muncii, făcând din Competențe Digitale (CD) o nevoie în continuă evoluție. Folosind o platformă LMS avansată, acest proiect se concentrează pe furnizarea de CD avansate și transversale studenților și absolvenților de învățământ superior (HE) și pregătirea acestora ca profesioniști ai TIC care vor acoperi cererea existentă. În plus, profesorilor li se va oferi un cadru pentru a include și a evalua CD în planurile lor de studiu.

Proiectul nostru se axează pe cele mai relebante 6 competențe specifice din DigComp v2.2:

Imagine din: topteen.in

1.1.- Navigarea, căutarea, filtrarea datelor, informațiilor și conținutului digital.
De exemplu, poziționarea și marketingul digital.

1.3.- Gestionarea datelor, informațiilor și conținutului digital.
De exemplu, stocarea în cloud-uri publice și private.

2.4.- Colaborare prin tehnologii digitale.
De exemplu, Sisteme de management al conținutului.

3.1.- Dezvoltarea continutului digital.
De exemplu, instrumente proprietare și open-source.

3.1.- Protejarea datelor personale și a vieții private.
De exemplu, semnături electronice; Phishing și ransomware.

5.1.- Rezolvarea problemelor tehnice.
De exemplu, imprimante 3D.

Ce este DigComp 2.2?

Proiectele noastre recente

Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni (DigComp) oferă o înțelegere comună a ceea ce este competența digitală.

… utilizarea încrezătoare, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale și implicarea cu acestea pentru învățare, la locul de muncă și pentru participarea la societate. Este definită ca o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini.” (Recomandarea Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 2018).

DigComp 2.2 domenii

DigComp identifică componentele cheie ale competenței digitale în cinci domenii (vezi figura) și 21 de competențe specifice. Cadrul descrie, de asemenea, opt niveluri de competență, exemple de cunoștințe, abilități și atitudini și cazuri de utilizare în contexte educaționale și de angajare.