FTDCHE / Sollertia

Onze recente projecten

Onze recente projecten

Technologische evolutie verandert het arbeidslandschap waardoor digitale competenties (DC) een voortdurend veranderende behoefte worden. Met behulp van een geavanceerd LMS-platform richt dit project zich op het aanbieden van geavanceerde en transversale digitale competenties aan studenten en afgestudeerden van het hoger onderwijs en bereidt hen voor als ICT-professionals die in de bestaande vraag zullen voorzien. Daarnaast krijgen docenten een kader om digitale competenties in hun studieplannen op te nemen en te evalueren.

Ons project richt zich op de zes meer relevante specifieke competenties uit  DigComp v2.2:

Beeldbron: topteen.in

1.1.- Bladeren, zoeken, filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud.
Bijv. positionering en digitale marketing.

1.3.- Beheren van gegevens, informatie en digitale inhoud.
Bijv. opslag in publieke en private clouds.

2.4.- Samenwerking via digitale technologieën.
Bijv. systemen voor inhoudsbeheer.

3.1.- Ontwikkelen van digitale inhoud.
Bijv. eigen en open-source tools.

4.2.- Bescherming van persoonsgegevens en privacy.
Bijv. elektronische handtekeningen; phishing en ransomware.

5.1.- Technische problemen oplossen.
Bijv. 3D-printers.

Wat is DigComp 2.2?

Onze recente projecten

Beeldbron: EU DigComp kader

Het digitale competentiekader voor burgers (DigComp) biedt een gemeenschappelijk begrip van wat digitale competentie is.

…het zelfverzekerd, kritisch en verantwoord gebruik van en de omgang met digitale technologieën om te leren, te werken en te participeren in de samenleving. Het wordt gedefinieerd als een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes.” (Aanbeveling van de Raad inzake kerncompetenties voor een leven lang leren, 2018).

DigComp 2.2 gebieden

DigComp identificeert de belangrijkste componenten van digitale competentie in vijf gebieden (zie figuur) en 21 specifieke competenties. Het kader beschrijft ook acht vaardigheidsniveaus, voorbeelden van kennis, vaardigheden en attitudes, en use cases in onderwijs- en arbeidscontexten.