Tarptautinis Erasmus+ projektas FTDCHE – Skaitmeninių kompetencijų plėtojimas aukštajame moksle, skirtas sukurti pažangią platformą Sollertia, kuri skatins skaitmeninių kompetencijų mokymą aukštosiose mokyklose, įgyvendina naujas veiklas po Bukarešto politechnikos universitete (Rumunija) vykusio susitikimo.

Tai pirmasis partnerių susitikimas akis į akį nuo FTDCHE pradžios gruodžio mėn., kuriame dalyvavo atstovai iš Malagos universiteto (Ispanija), UCLL taikomųjų mokslų universiteto (Belgija), Primorskos universiteto (Slovėnija), Bukarešto politechnikos universiteto (Rumunija) ir Šiaulių valstybinės kolegijos (Lietuva).

Susitikime, kuris vyko „PRECIS“ pastate Bukarešto politechnikos universiteto miestelyje, buvo išdėstytos skaitmeninių įgūdžių mokymo programos, pagrįstos Europos DigComp gairėmis. Taip pat buvo suplanuotos užduotys, iš kurių bus parengta mokymo medžiaga.

Šis 30 mėnesių trunkantis Erasmus+ projektas apjungia penkis Europos partnerius, informacinių ir ryšių technologijų tyrimų ir plėtros lyderius. Jo kūrimui numatytas pustrečių metų laikotarpis ir 250 000 eurų finansavimas, kurį skiria Europos Komisija.

Šios iniciatyvos, skirtos švietimo internacionalizavimui, tikslas – skatinti skaitmeninių įgūdžių mokymąsi pasitelkiant skersinį ir įtraukų turinį.