• Technologische ontwikkelingen veranderen het arbeidslandschap, waardoor digitale competenties (DC) een voortdurend veranderende behoefte worden. Dit LMS-platform richt zich op het aanbieden van geavanceerde en transversale DC aan studenten en afgestudeerden van het hoger onderwijs en bereidt hen voor als ICT-professionals die aan de bestaande vraag zullen voldoen.